PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

dimarts, 10 de juliol de 2012 17:32 Nati Serra Clusellas
Imprimeix

PQiMCqualitat

                Certificat ISO 2017

Missió

L’Institut compta amb un projecte educatiu propi que té com a principal objectiu el 
desenvolupament integral del seu alumnat, formar persones capaces de millorar 
acadèmica i personalment de forma contínua.
 
Són finalitats del nostre centre:

L’Institut està organitzat en processos. Cada procés té una missió –alineada amb la missió de l’institut- i un responsable de procés, que és el responsable d’assegurar el seu correcte funcionament.

Per a l’Institut la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia I estratègia. L’actuació de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
 • Satisfer les expectatives de les famílies.
 • Satisfer les expectatives i necessitats del professorat bi PAS..
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
 • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
 • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.
L’Institut es compromet a complir els requisits i millorar contínuament l’eficàcia del sistema gestor de qualitat.

 

Mapa de processos

 

mapa2019gener 1

Exemples de procediments d'ensenyament aprenentatge

Procediment de programació de matèries

Procediment d'orientació i seguiment tutorial

Política de qualitat

L’equip directiu del centre i la Comissió es compromet a assegurar-se de que la política de qualitat sigui adequada a la finalitat del centre es presentarà al Claustre i al Consell escolar a principi de curs. Es revisarà per a la seva adequació, en revisió per a la direcció, cada curs.


Per a l’Institut la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.


L’actuació de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
 • Satisfer les expectatives de les famílies.
 • Satisfer les necessitats i expectatives del professorat i PAS.
 • Satisfer les necessitats i expectatives de la societat, les institucions i les empreses.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
 • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
 • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu i la coordinació de qualitat vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

Darrera actualització de dimecres, 16 de gener de 2019 13:57