L’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA EN TEMPS DE POSTPANDÈMIA

divendres, 27 de maig de 2022 15:45
Imprimeix

Directiva i jurat de la qualitatweb

           L’Institut Francesc Ribalta ha aconseguit superar, aquest passat 24 de maig, el contrast e2cat d’Excel·lència Educativa +300, un reconeixement aconseguit gràcies al treball de la Comunitat Educativa del centre i del suport de les Xarxes Educatives del PQiMC.

            Durant el tercer trimestre del 2019 l’institut de Solsona va  planificar l’autoavaluació amb l’objectiu  de passar el contrast durant el 2020, però la pandèmia va deixar enrere aquest fet.  

            Després de la pandèmia i gràcies al treball conjunt de la direcció del centre, la coordinadora de Qualitat i l’àmplia Comissió de Qualitat es van tornar a posar a treballar amb la redacció de la memòria. Reprendre-ho va ser una tasca difícil però no impossible. 

            En aquest procés de redacció de la memòria ha estat clau l’hora de reunió setmanal amb la Comissió de Qualitat, formada per onze membres dels diferents nivells educatius del centre i un membre del PAS. L’estratègia de la Comissió de Qualitat va consistir en el treball en subcomissions, “cada subcomissió  estava formada per dos o tres professors/es segons afinitats amb la temàtica de cada eix” i, després d’aquest redactat en subcomissions. la posada en comú de cada eix, “consistia en el fet que cada subcomissió explicava com havien enfocat, desenvolupat i avaluat l’eix, i la resta de membres de la comissió opinava i es feia la revisió”.

El lideratge compartit, la inclusió, la millora de resultats acadèmics, la tutoria grupal i personalitzada, la potenciació de les llengües estrangeres, els projectes de centre, l’orientació educativa, les diferents metodologies d’aprenentatge, la potenciació de la Formació Professional, la millora dels espais i la sostenibilitat són alguns dels objectius clau del projecte de direcció del centre i han estat els eixos vertebradors, tant per a la redacció de la memòria com per al contrast e2cat d’Excel·lència Educativa. L’equip avaluador va valorar positivament les observacions de l’enfocament i l’organització de centre que van rebre de l’alumnat, professorat i PAS amb qui van parlar, així com la presentació dels diferents eixos que els vam fer. També vam prendre nota dels suggeriments de millora que ens van proposar.

            I sota el lema De cor al cor, bastim futurs, un lema que ens representa per la història que tenim i que ens diu cap a on volem anar, acompanyant l’alumnat del centre en el procés d’aprenentatge i maduració, continuarem avançant com un gran equip educatiu.