PREMI A ROGER MARTÍNEZ PEL TREBALL DE RECERCA

dilluns, 14 de març de 2022 18:30
Imprimeix

 

TR Roger Martínez 2 1

L’exalumne Roger Martínez i Gilibets ha estat premiat per AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca), organisme de la Generalitat de Catalunya, pel seu treball de recerca Piezoelectricitat, aprofitament de l'energia dels passos.

 

El president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Joan Gómez Pallarès, va signar el 8 de març passat la resolució per la qual es concedia un premi de 850 euros a diversos alumnes de Catalunya, entre els quals hi havia el Roger Martínez, alumne de 2n de batxillerat en el curs passat.

En el seu treball de recerca, el Roger explica que els humans, quotidianament, gastem, en actes tan senzill com caminar, una gran quantitat d’energia que es transforma en el sòl on s’exerceix una força. D’altra banda, l’augment de la població mundial comportarà una mancança de recursos alimentaris així com d’energia per al desenvolupament de tasques diàries. Molta energia elèctrica que es crea és generada a través de la combustió o de processos que no són sostenibles per al medi ambient; a més, es perd en fases de transport o bé es malgasta.

L’objectiu del treball fou desenvolupar un prototip que permetés aprofitar aquesta energia invisible per mitjà de l’efecte piezoelèctric. Quin és el material més adient per a realitzar el disseny experimental?

Si no s’emmagatzemés l’electricitat produïda, el voltatge calculat en generar-se en una superfície de 100 m2 d’afluència mitjana de vianants seria de 8.518 volts. En canvi, emmagatzemant-la, s’assoliria un total de 58 volts. En el primer cas es considerà que, si no s’aprofita instantàniament, no és d’utilitat. En el segon, però, malgrat que el valor és inferior, l’emmagatzematge d’electricitat comporta un benefici major.

Enhorabona, Roger, pel premi aconseguit!