CONVOCATÒRIA ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

divendres, 29 d'octubre de 2021 12:06
Imprimeix

Enguany el Departament d'Educació ha convocat eleccions per a renovar els membres dels consells escolars dels centres públics.

En el cas del nostre centre cal renovar:

4 representants del sector del professorat.

2 representants del sector de mares, pares i tutors legals d'alumnes.

3 del sector de l'alumnat.

1 del personal d'atenció educativa.

A la secretaria del centre disposarem d'impresos per a presentar-se de candidat/a

El cens electoral estarà exposat al tauler d'anuncis del centre fins el dia 10 de novembre.

Us demanem que tingueu una participació activa en aquestes eleccions i us animem a presentar-vos com a representat del vostre sector.

Convocatoria eleccions renovacio CE 2021 SIGNAT