"PHOTOVOICE" DONA I DRETS LABORALS

dimarts, 26 de gener de 2021 19:51
Imprimeix

Què hi veus? Què passa realment? Com afecta en les nostres vides? Per què passa? Què podem fer per canviar-ho?

PHTOVOICE BO

Les alumnes del cicle formatiu d’educació infantil, en l'assignatura de Formació i Orientació Laboral, hem estat estudiant els drets i deures que té una persona treballadora. Per fer-ho de manera pràctica, hem fet servir la tècnica del Photovoice.

El Photovoice és una metodologia participativa que s’utilitza per a la investigació, l’acció social i l’educació comunitària. A més, és una tècnica que promou la salut comunitària del país, adreçat sobretot als col·lectius més desfavorits.

De casa, cada alumna va portar una fotografia que mostrés el paper de la dona en l’àmbit laboral, acompanyada d'una breu descripció.

A classe, vam debatre les fotografies amb les cinc principals preguntes de la tècnica del Photovoice: què hi veus?; què passa realment?; com afecta en les nostres vides?; per què succeeix? i què podem fer per canviar-ho?

Les alumnes vam arribar a la conclusió que, a les fotografies, s’hi veien dones que se sentien infravalorades, jutjades, assetjades i criticades per fer la seva feina.

Actualment encara ocorre i sembla que no pugui ser només pel fet de ser dona. Hi ha moltes dones que estan treballant i pateixen comentaris masclistes, sexistes, etc. que venen dels seus caps, de companys de feina o de clients.

Pel que fa a com afecta en les nostres vides, pensem que ho fa negativament i que la nostra autoestima pot sentir-se atacada perquè se’ns priva dels nostres drets. Alguns dels drets laborals que hem vist vulnerats en les fotos són: la no-discriminació, la integritat física, el respecte a la intimitat, la lliure elecció o la participació en l’empresa, entre d’altres.

Està esdevenint per culpa de la cultura patriarcal i la història del nostre país. És important ser conscients i interioritzar-ho per poder-ho manifestar, amb la finalitat de transformar la societat. Avui dia, però, ja anem tard, i pel govern no és prioritari.

Hem pensat que per canviar-ho és important que la societat s’adoni d’aquesta realitat. Una possible estratègia pot ser difondre-ho a través de les xarxes socials amb etiquetes, hashtags, com per exemple: ⧣igualtatdegènere per tal que la gent ho sàpiga i se n’adoni.

És la primera vegada que utilitzem aquest mètode i ens ha encantat, ja que el Photovoice permet veure el que realment passa en el nostre dia a dia, les necessitats que la societat té i convé fer-ne una reflexió. En definitiva, aquí “Una imatge val més que mil paraules”.

Glòria Espluga Codina, Maria Romera Codina i Núria Igualada Palós

FOL gs