Religió

diumenge, 12 d'octubre de 2008 14:53 administrador
Imprimeix

RELIGIÓ

 

  1. L'ensenyament de la religió s'inclourà a l'educació secundària d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

L’avaluació dels ensenyaments religiosos s’ha de fer amb els mateixos criteris i efectes que la de les altres matèries.

 

És una matèria opcional entre Cultura i valors ètics i Religió

La temàtica general que es treballa  a la matèria de Religió de 1r a 4t d’ ESO és:

1r ESO

El fet religiós.

2n ESO

Jesús, una revolució?

3r ESO

Les grans religions

4t ESO

La raó i raonabilitat de la fe. Ciència i fe

 

En cap matèria de Religió cal comprar llibre de text, ja que es fa ús dels llibres de text de reutilització que disposa el centre.

Professor de la matèria LLUÍS CAÑADILLA 

 

Darrera actualització de divendres, 12 d'octubre de 2018 17:53