Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Estudis CFGS d'Educació Infantil

CFGS d'Educació Infantil

Correu electrònic Imprimeix PDF

web infantil


LOGO FP DUAL

Web FP dual


CARACTERÍSTIQUES DEL CFGS EDUCACIÓ INFANTIL EN MODALITAT DUAL


Durada dels estudis

 • 2.000 hores - 2 cursos acadèmics
 • Hores lectives totals a 1r curs (873h) i a 2n curs (467h) 
 • 383 hores en el centre de treball FCT (pràctiques) S'inicia a primer curs per tal d'entrar en contacte per primera vegada amb el món educatiu com a treballador/a, però la majoria d'hores es porten a terme a segon curs. 
 • Hores curriculars a fer a l'empresa: 937h  (només alumnat realitzant Dual a l'empresa col.laboradora)

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.


Competències professionals del títol

 • Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l'equip educatiu i amb altres professionals.
 • Programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants de zero a sis anys en el marc de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants.
 • Desenvolupar programes d'adquisició i entrenament en hàbits d'autonomia i salut, així com altres d'intervenció en situacions de risc.
 • Promoure i implementar situacions de joc com a eix principal de l'activitat i del desenvolupament bàsic de l’infant.
 • Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius del nen i la nena com a mitjà de creixement personal i social.
 • Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l'entorn a través del contacte amb els objectes; relacions del nen o nena amb els seus iguals i amb les persones adultes
 • Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de zero a sis anys.


Àmbit professional

 • Assistència social: en institucions i/o programes específics de treball.
 • Educació no formal: activitats recreatives, de lleure, lúdiques i desenvolupament de programes específics per a infants fins a 6 anys.
 • Docència en l’etapa d’Educació Infantil. Cicle Llar d’Infants (0-3) com a tutor/a de classe i al cicle de Parvulari (P3) com a auxiliar
 
 
DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS PER CURSOS

 

1r CURS

Hores setmanals

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

2h

MP02  Didàctica de l'educació infantil

7h

MP03 Autonomia personal i salut infantil

3h

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

4h

MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu

3h

MP07 Desenvolupament sòcioafectiu

3h

MP08 Habilitats socials

2h

MP09 Primers auxilis

2h

MP10 Formació i orientació laboral

1h

Tutoria 1r curs

1,5h

2n CURS

Hores setmanals

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

1h

       MP03 Autonomia personal i salut infantil 1h

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

2h

MP05 Expressió i comunicació

5h

       MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu 2h
       MP08 Habilitats socials 1h

MP10 Formació i orientació laboral

2h

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora

2h

MP12 Projecte d'atenció a la infantesa

2h

Tutoria 2n curs

1h

 


  

Darrera actualització de dimecres, 2 d'octubre de 2019 09:34  

INFORMACIONS

Aquest centre participa en les accions finançades pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional
i per la Unió Europea Next Generation EU.
logo next
info4
Bàner
Bàner

Cerca una informació