Institut Francesc Ribalta

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home FP servei d'assessorament

SERVEI FP (Assessorament i Reconeixement)

Correu electrònic Imprimeix PDF

logos serveifp 

CARTA DE COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

 

C A L E N D A R I    2 0 2 0 / 2 0 2 1

 

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT


Sol·licituds al Reconeixement (nou: 20/04/21)


Després del període de sol·liciduds al servei de Reconeixement, queden cinc places que s'assignaran per ordre d'inscripció i de requisits. Les inscripcions són del 21 al 27 d'abril.

 

Calendari del Servei de Reconeixement 2021

 

Places del CFGM Atenció a les persones en situació de dependència: 5

 

Presentació de sol·licituds

Full de sol·licitud al servei de reconeixement
Fotocòpia DNI o equivalent
Informe d’assessorament
Vida laboral o document justificatiu de la seva experiència

del 6 al 19 d'abril del 2021, ambdós inclosos   
Secretaria del centre
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses (per ordre) i places de reserva    20 d'abril del 2021
Web del centre
Període de reclamacions a la llista de persones admeses del 21 al 27 d'abril del 2021
Secretaria del centre
Publicació de la llista definitiva d'admesos el 28 d'abril del 2021
Web del centre

Inscripcions al Servei de Reconeixement acadèmic   

Full d'inscripció
Resguard de pagament i/o documentació justificativa d'exempció
o bonificació de pagament
Certificacions d’unitats de competència acreditades, si escau.
 
del 29 d'abril al 13 de maig del 2021                 

Secretaria del centre                      


 

Llista definitiva de sol·licituds admeses al Servei d'Assessorament (NOU! 12/11/20)

*****6989Z   Serveis socioculturals i a la comunitat  
****2477J Serveis socioculturals i a la comunitat
****2446J Serveis socioculturals i a la comunitat
****1171V Serveis socioculturals i a la comunitat

 

INSCRIPCIÓ DEL 13 AL 20 DE NOVEMBRE A LA SECRETARIA DEL CENTRE //Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 € 

 

Llista provisional de sol·licituds admeses al Servei d'Assessorament

*****6989Z   Serveis socioculturals i a la comunitat  
****2477J Serveis socioculturals i a la comunitat
****2446J Serveis socioculturals i a la comunitat
****1171V Serveis socioculturals i a la comunitat

Reclamacions a la llista provisional del 4 a l'11 de novembre


Calendari del Servei d'Assessorament 2020

Sol·licitud del servei d'assessorament                     

Del 13 al 31 d'octubre del 2020
Secretaria del centre
Publicació llista provisional admesos i places de reserva                                                                   3 de novembre
web   
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses del 4 a l'11 de novembre
Secretaria del centre
Publicació llista admesos i places de reserva
12 de novembre
web

Presentació documentació i pagament preu públic

Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

del 13 al 20 de novembre
   
Secretaria del centre

Si després d'aquests terminis queden places lliures, es publicarà en aquest mateix espai i els aspirants que compleixin els requisits seran admesos per ordre de sol·licitud.

Durant el mes de desembre es publicarà el calendari del Servei de Reconeixement.


 

O F E R T A    2 0 2 0 / 2 0 2 1

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT


 

SERVEI DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  PLACES

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.


5 PLACES SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

El servei de reconeixement s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 


5 PLACES CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA


 

Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

 

Preu públic del Servei de Reconeixement: 18 €/unitat formativa LOE o 40€/crèdit LOGSE

 

Bonificacions i exempcions del preu públic. S’aplicaran amb la justificació documental

 

Bonificació:

 

-    Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membre de famílies monoparentals, tenen un bonificació del 50% dels imports dels preu públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

 

 Exempció

 

-         Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial

 

 -        Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%

 

 -        Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

 

 -        Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills

 

 

 

**************************************

INFORMACIÓ D'ALTRES CURSOS

 

C A L E N D A R I    2 0 1 9 / 2 0 2 0

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT


Calendari del Servei de Reconeixement 2019/20

Places del CFGM Atenció a les persones en situació de dependència: 4

Places del CFGS Eduació Infantil: 1

 

Presentació de sol·licituds

Full de sol·licitud al servei de reconeixement
Fotocòpia DNI o equivalent
Informe d’assessorament
Vida laboral o document justificatiu de la seva experiència

del 3 al 14 de febrer del 2020, ambdós inclosos  
Secretaria del centre
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses (per ordre) i places de reserva    21 de febrer del 2020
Web del centre
Període de reclamacions a la llista de persones admeses del 24 al 28 de febrer del 2020
Secretaria del centre
Publicació de la llista definitiva d'admesos el 2 de març del 2020
Web del centre

Inscripcions al Servei de Reconeixement acadèmic   

Full d'inscripció
Resguard de pagament i/o documentació justificativa d'exempció
o bonificació de pagament
Certificacions d’unitats de competència acreditades, si escau.
 
del 3 al 13 de març del 2020                  

Secretaria del centre                      Calendari del Servei d'Assessorament 2019 

Sol·licitud del servei d'assessorament

Del 14 al 31 d'octubre del 2019
Secretaria del centre
Publicació llista provisional admesos i places de reserva 4 de novembre
web
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses del 5 a l'11 de novembre
Secretaria del centre
Publicació llista admesos i places de reserva
12 de novembre
web

Presentació documentació i pagament preu públic

Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

del 13 al 20 de novembre
  
Secretaria del centre

Si després d'aquests terminis queden places lliures, es publicarà en aquest mateix espai i els aspirants que compleixin els requisits seran admesos per ordre de sol·licitud.

Durant el mes de desembre es publicarà el calendari del Servei de Reconeixement.

 

O F E R T A    2 0 1 9 / 2 0 2 0

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

(el mes de setembre es publicarà el calendari)

 

SERVEI DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  PLACES

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.


5 PLACES SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

El servei de reconeixement s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 


4 PLACES CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

1 PLAÇA CFGS EDUCACIÓ INFANTIL


 Preu públic del Servei d'Assessorament:60 €

Preu públic del Servei de Reconeixement: 18 €/unitat formativa LOE o 40€/crèdit LOGSE

Bonificacions i exempcions del preu públic. S’aplicaran amb la justificació documental

 Bonificació:

-    Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membre de famílies monoparentals, tenen un bonificació del 50% dels imports dels preu públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

 Exempció

-         Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial

 -        Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%

 -        Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

 -        Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills

**************************************

 

CALENDARI 2018/2019

Servei de Reconeixement

 

Places del CFGM Atenció a les persones en situació de dependència: 3

Places del CFGS Eduació Infantil: 3

Presentació de sol·licituds

Full de sol·licitud al servei de reconeixement
Fotocòpia DNI o equivalent
Informe d’assessorament
Vida laboral o document justificatiu de la seva experiència

del 4 al 15 de febrer, ambdós inclosos  
Secretaria del centre
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses (per ordre) i places de reserva    21 de febrer Web del centre
Període de reclamacions a la llista de persones admeses del 22 al 24 de febrer Secretaria del centre
Publicació de la llista definitiva d'admesos el 25 de febrer Web del centre

Inscripcions al Servei de Reconeixement acadèmic   

Full d'inscripció
Resguard de pagament i/o documentació justificativa d'exempció
o bonificació de pagament
Certificacions d’unitats de competència acreditades, si escau.
 
del 5 al 22 de març                   Secretaria del centre                      

 

Servei d'Assessorament

Queden 6 places lliures en el servei d'assessorament després del període de sol·licituds. Es podran cobrir per ordre de sol·licitud (sempre que es compleixin els requisits) al mateix centre, fins el més de maig.


OFERTA CURS 2018/2019 D'ASSESSORAMENT I DE RECONEIXEMENT

 

SERVEI DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  PLACES

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.


6 PLACES SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

El servei de reconeixement s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 


3 PLACES CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

 

3 PLACES CFGS EDUCACIÓ INFANTIL


Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

Preu públic del Servei de Reconeixement: 18 €/unitat formativa LOE o 40€/crèdit LOGSE

Bonificacions i exempcions del preu públic. S’aplicaran amb la justificació documental

 Bonificació:

-    Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membre de famílies monoparentals, tenen un bonificació del 50% dels imports dels preu públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

 Exempció

-         Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial

 -        Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%

 -        Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

 -        Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fillsCALENDARI 2017-2018 (Servei d'assessorament) 

 

Sol·licitud del servei d'assessorament

Del 16 d'octubre al 2 de novembre de 2017
 Secretaria del centre
Publicació llista provisional admesos i places de reserva 3 de novembre
web INS Francesc Ribalta
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses del 6 al 10 de novembre
 Secretaria del centre
Publicació llista admesos i places de reserva
10 de novembre
web INS Francesc Ribalta

Presentació documentació i pagament preu públic

Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

de l'13 a l'16 de novembre
  
Secretaria del centre

 

  DESCRIPCIÓ DEL SERVEI PLACES 2017/2018

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.


5 PLACES

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT


 

CALENDARI 2016-2017 (Servei d'assessorament)

Sol·licitud del servei d'assessorament

Del 13 al 31 d'octubre
 Secretaria del centre
Publicació llista provisional admesos i places de reserva 2 de novembre
web INS Francesc Ribalta
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses del 3 al 7 de novembre
web INS Francesc Ribalta
Publicació llista admesos i places de reserva
7 de novembre
web INS Francesc Ribalta

Presentació documentació i pagament preu públic

Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

del 8 a l'11 de novembre
  
Secretaria del centre
  DESCRIPCIÓ DEL SERVEI PLACES 2016/2017

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.


5 PLACES

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITATSOL·LICITUDS PER AL SERVEI DE RECONEIXEMENT (març 2016)

 

Es podran presentar les sol·licituds a la secretaria del centre entre el 7 i el 18 de març, ambdós inclosos.

 El 29 de març es publicarà la llista ordenada d'admissions

 Període de reclamacions: del 29 al 31 de març

 Publicació de la llista definitiva el 1 d'abril

 En cas que el nombre de sol·licituds superi l'oferta del centre, els criteris d'admissió que s'aplicaran són, per ordre:

 a) Haver fet la fase d'orientació i assessorament o la fase d'orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional el sistema educatiu, o bé el servei d'assessorament; en cas d'empat es prioritzarà la major edat.

 b) El major temps d'experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Oferta de places (CFGM Atenció a les persones en situació de dependència): 5 places


CALENDARI 2015-2016

Sol·licitud del servei d'assessorament

15 de setembre al 5 d'octubre
 Secretaria del centre
Publicació llista provisional admesos i places de reserva 6 d'octubre web INS Francesc Ribalta
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses del 7 al 9 d'octubre
web INS Francesc Ribalta
Publicació llista admesos i places de reserva
9 d'octubre
web INS Francesc Ribalta

Presentació documentació i pagament preu públic

 

del 12 al 15 d'octubre
  
Secretaria del centre

l


CURS 2015/2016: OFERTA DE PLACES

 

SERVEI DESCRIPCIÓ DEL SERVEI PERÍODES D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PLACES

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Del 2 al 19 de setembre

5 PLACES

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

El servei de reconeixement s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 

S'obriran dos períodes d'admissió de sol·licituds, un al mes de febrer i l'altre al mes de maig

5 PLACES

CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

Preu públic del Servei de Reconeixement: 18 €/unitat formativa LOE o 40€/crèdit LOGSE

Bonificacions i exempcions del preu públic. S’aplicaran amb la justificació documental

Bonificació:

-    Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membre de famílies monoparentals, tenen un bonificació del 50% dels imports dels preu públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

 Exempció

-          Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial

 -          Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%

 -          Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

 -          Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

28/03/15: RESULTATS PROVISIONALS DE RECONEIXEMENT (Convocatòria febrer 2015)

 

DNI Cicle formatiu Mòduls i unitats formatives reconeguts

39420682Q 

Atenció a les persones en situació de dependència
M1 (uf1, uf2)- M2 (uf1, uf2, uf3, uf4) - M3 (uf1, uf2) - M4 (uf1, uf2, uf3, uf4)
X6070363L Atenció a les persones en situació de dependència
M1 (uf1, uf2)- M2 (uf1, uf2, uf3, uf4) - M3 (uf1, uf2) - M4 (uf1, uf2, uf3, uf4)

 

Període de reclamacions: del 7 al 10 d'abril de 2015

 

Publicació de resultats definitius: 13 d'abril de 2015LLISTA DE SOL·LICITUDS ADMESES AL SERVEI DE RECONEIXEMENT (17/02/15)

 

DNI Cicle formatiu
39420682Q 
Atenció a les persones en situació de dependència
X6070363L Atenció a les persones en situació de dependència

 

Les persones ademeses podeu fer la inscripció al servei de reconeixement entre els dies 18 i 26 de febrer de 2015, ambdós inclosos, a la secretaria del centre o mitjançant tranferència (número indicat més avall).

 

Documentació que cal portar:

 

- Original i fotocòpia dels requisits d'accés, si s'escau.

 

- Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic*.

 

- Rebut de pagament del preu (abonament al c/c de Catalunya Caixa 2013 0033 72 0200377735, tot indicant clarament Cognoms_Nom de l’aspirant_reconeixement) o fer el pagament a secretaria

 

- Informe d'assessorament o equivalent

* El preu públic del Servei de reconeixement és de 18€/ Unitat formativa inscrita


SOL·LICITUDS PER AL SERVEI DE RECONEIXEMENT (convocatòria febrer 2015)


Es podran presentar les sol·licituds a la secretaria del centre entre el 2 i el 12 de febrer, ambdós inclosos.

 

El 17 de febrer es publicarà la llista ordenada d'admissions

 

Període de reclamacions: del 18 al 20 de febrer

 

Publicació de la llista definitiva el 20 de febrer

 

En cas que el nombre de sol·licituds superi l'oferta del centre, els criteris d'admissió que s'aplicaran són, per ordre:

 

a) Haver fet la fase d'orientació i assessorament o la fase d'orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional el sistema educatiu, o bé el servei d'assessorament; en cas d'empat es prioritzarà la major edat.

 

b) El major temps d'experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

 

Oferta de places (CFGM Atenció a les persones en situació de dependència): 5 places

______________________________________________________________________


CALENDARI 2014-2015

 

Sol·licitud del servei d'assessorament

2 de setembre al 19 de setembre
 Secretaria del centre
Publicació llista provisional admesos i places de reserva 22 de setembre web INS Francesc Ribalta
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses del 23 al 25 de setembre web INS Francesc Ribalta
Publicació llista admesos i places de reserva
26 de setembre web INS Francesc Ribalta
Presentació documentació i pagament preu públic
29 de setembre al 2 d'octubre
  
Secretaria del centre

l


CURS 2014/2015: OFERTA DE PLACES (20/07/14)

SERVEI
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI PERÍODES D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PLACES

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Del 2 al 19 de setembre

10 PLACES

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

El servei de reconeixement s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

S'obriran dos períodes d'admissió de sol·licituds, un al mes de febrer i l'altre al mes de maig

10 PLACES

CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

Preu públic del Servei de Reconeixement: 18 €/unitat formativa LOE o 40€/crèdit LOGSE

 

Bonificacions i exempcions del preu públic. S’aplicaran amb la justificació documental

 

Bonificació:

 

-    Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membre de famílies monoparentals, tenen un bonificació del 50% dels imports dels preu públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

 

 Exempció

 

-          Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial

 -          Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%

 -          Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

 -          Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________


27/06/14: RESULTATS PROVISIONALS DE RECONEIXEMENT (Convocatòria juny 2014)

 

DNI Cicle formatiu Mòduls i unitats formatives reconeguts
78147928T  
Atenció a les persones en situació de dependència
M1 (uf1, uf2)- M2 (uf1, uf2, uf3, uf4) - M3 (uf1, uf2) - M4 (uf1, uf2, uf3, uf4)
78147929R Atenció a les persones en situació de dependència
M1 (uf1, uf2)- M2 (uf1, uf2, uf3, uf4) - M3 (uf1, uf2) - M4 (uf1, uf2, uf3, uf4)

Període de reclamacions: del 27 de juny al 2 de juliol

Publicació de resultats definitius: 2 de juliol

___________________________________________________________________________________________


LLISTA DE SOL·LICITUDS ADMESES AL SERVEI DE RECONEIXEMENT (17/06/14)

DNI Cicle formatiu
78147928T  
Atenció a les persones en situació de dependència
78147929R Atenció a les persones en situació de dependència

Les persones ademeses podeu fer la inscripció al servei de reconeixement entre els dies 18 i 26 de juny, ambdós inclosos, a la secretaria del centre.

Documentació que cal portar:

- Original i fotocòpia dels requisits d'accés, si s'escau.

- Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic*.

- Rebut de pagament del preu (abonament al c/c de Catalunya Caixa 2013 0033 72 0200377735, tot indicant clarament Cognoms_Nom de l’aspirant_reconeixement) o fer el pagament a secretaria

- Informe d'assessorament o equivalent

* El preu públic del Servei de reconeixement és de 18€/ Unitat formativa inscrita

___________________________________________________________________________________________


NOU PERÍODE D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS PER AL SERVEI DE RECONEIXEMENT

Es podran presentar les sol·licituds a la secretaria del centre entre el 9 i el 17 de juny, ambdós inclosos.

El 17 de juny es publicarà la llista ordenada d'admissions

Període de reclamacions: del 18 al 20 de juny

Publicació de la llista definitiva el 20 de juny

En cas que el nombre de sol·licituds superi l'oferta del centre, els criteris d'admissió que s'aplicaran són, per ordre:

a) Haver fet la fase d'orientació i assessorament o la fase d'orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional el sistema educatiu, o bé el servei d'assessorament; en cas d'empat es prioritzarà la major edat.

b) El major temps d'experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Oferta de places (CFGM Atenció a les persones en situació de dependència): 7 places

___________________________________________________________________________________________


05/06/14: RESULTATS PROVISIONALS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT (Convocatòria febrer-març 2014)

 (unitats formatives i mòduls reconeguts)

NIF Unitats formatives i mòduls reconeguts
78149517W    M1 (UF1, UF2) - M2 (UF1, UF2, UF3, UF4) - M3 (UF1, UF2) - M4 (UF1, UF2, UF3, UF4)


Reclamacions del 6 al 10 de juny. Publicació de resultats definitius el 10 de juny de 2014

_________________________________________________________________________________________________________


LLISTA DE SOL·LICITUDS ADMESES AL SERVEI DE RECONEIXEMENT (12/03/14)

 78149517W   CFGM Atenció a les persones en situació de dependència

Les persones ademeses podeu fer la inscripció al servei de reconeixement entre els dies 13 i 18 de març, ambdós inclosos, a la secretaria del centre.

Documentació que cal portar:

- Original i fotocòpia dels requisits d'accés, si s'escau.

- Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic*.

- Rebut de pagament del preu (abonament al c/c de Catalunya Caixa 2013 0033 72 0200377735, tot indicant clarament Cognoms_Nom de l’aspirant_reconeixement) o fer el pagament a secretaria

- Informe d'assessorament o equivalent

* El preu públic del Servei de reconeixement és de 18€/ Unitat formativa inscrita

________________________________________________________________________________________________________

 

PERÍODE D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS PER AL SERVEI DE RECONEIXEMENT

Es podran presentar les sol·licituds a la secretaria del centre entre el 17 de febrer i l'11 de març, ambdós inclosos.

El 12 de març es publicarà la llista ordenada d'admissions

En cas que el nombre de sol·licituds superi l'oferta del centre, els criteris d'admissió que s'aplicaran són, per ordre:

a) Haver fet la fase d'orientació i assessorament o la fase d'orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional el sistema educatiu, o bé el servei d'assessorament; en cas d'empat es prioritzarà la major edat.

b) El major temps d'experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Oferta de places (CFGM Atenció a les persones en situació de dependència): 3 places

________________________________________________________________________________________________________


LLISTA DE SOL·LICITUDS ADMESES AL SERVEI D'ASSESSORAMENT

DNI Família professional
78147928T  
Serveis socioculturals i a la comunitat
78147929R Serveis socioculturals i a la comunitat
78149517W Serveis socioculturals i a la comunitat

Les persones ademeses haureu de lliurar, entre els dies 15 i 18 d'octubre, la següent documentació a la secretaria del centre. Podeu presentar-la el mateix dia de la sessió informativa.

- Sol·licitud d’inscripció al procés d’assessorament

- Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent (original i fotocòpia)

- Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas

 - Resguard de pagament del preu (Abonament al c/c de Catalunya Caixa 2013 0033 72 0200377735, tot indicant clarament Cognoms i  Nom de l’aspirant). També podeu fer el pagament a secretaria (60€)


Sessió informativa: 18 d'octubre a les 9h a l'aula Informàtica 2 (davant de secretaria)

En cas que no pugueu assistir a la sessió, cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei

________________________________________________________________________________________________________


CURS 2013-2014.   SERVEI D'ASSESSORAMENT EN FP 

El servei d’assessorament el presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada i de forma personalitzada. Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants. Conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament, aquest és un requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (l'Institut Francesc Ribalta també oferirà aquest servei, durant el mes d'octubre s'informarà del procés)

Oferta de places per al servei d'assessorament 2013-2014:

Família professional                                Places  
Serveis socioculturals i a la comunitat     8

Calendari del servei d'assessorament:

1. Sol·licituds al servei d'assessorament: del 25 de setembre fins el 3 d'octubre de 2013 (secretaria del centre)

Ampliació del termini d'admissió de sol·licituds: fins el 11 d'octubre de 2013

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol•licitant.

2. Publicació de les sol·licituds admeses: 14 d'octubre (web del centre)

3. Lliurament de la documentació: del 15 al 18 d'octubre (secretaria del centre)

Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació
Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas
Resguard de pagament del preu establert o pagament a la secretaria del centre

4. Inici de les sessions d'assessorament: A partir de novembre (rebreu un correu electrònic, trucada o es publicarà a la web). En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i la pèrdua del reemborsament del preu del servei.

Preu: El preu del servei és de 60 € (Centres públics del Departament d'Ensenyament)

Als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del servei d’assessorament està subjecta a l’ingrés de 60 € en concepte de preu públic, tal i com s’estableix a l’ORDRE NS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012). L’ordre determina en quines situacions les persones interessades poden demanar exempcions i bonificacions.

També s'oferirà el SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES (8 places). Durant el mes d'octubre s'informarà d'aquest procés

________________________________________________________________________________________


RESULTATS DEFINITIUS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT (04/07/2013)

(unitat formatives i mòduls reconeguts)

CONSULTEU-LOS AQUÍ

A partir del 5 de juliol, podeu recollir els certificats de reconeixement a la secretaria del centre

Horari:

Estiu: de 8.00 a 15.00
Hivern: de 9.00 a 14.00 i de 15.15 a 17.45

____________________________________________________________________________________

RESULTATS PROVISIONALS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT  (01/07/13)

(unitats formatives i mòduls reconeguts)

CONSULTEU-LOS AQUÍ

Publicació de resultats definitius: 4 de juliol, també s'informarà de les dates i horaris per recollir els certificats de reconeixement

____________________________________________________________________________________

LLISTA DE PERSONES INSCRITES AL SERVEI DE RECONEIXEMENT

78147000S CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
78148998N CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
X08449175X CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39321362X CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39525898F CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
78149101T CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
46542557X CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39333947Z CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
78149985X CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39350933A CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
78148504R CFGS Educació Infantil

Juntes de reconeixement: fins el 28 de juny

Publicació de resultats provisionals: 1 de juliol

Termini de reclamacions: de l'1 al 3 de juliol

Publicació de resultats definitius: 4 de juliol

_______________________________________________________________________

LLISTA DE SOL·LICITUDS ADMESES AL SERVEI DE RECONEIXEMENT (07/06/13)

78147000S CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
78148998N CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
X6070363L CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
X08449175X CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39321362X CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39420682Q CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39525898F CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
78149101T CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
46542557X CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39333947Z CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
78149985X CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
39350933A CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
78148504R CFGS Educació Infantil

Les persones ademeses podeu fer la inscripció al servei de reconeixement entre els dies 10 i 13 de juny, ambdós inclosos, a la secretaria del centre.

Documentació que cal portar:

- Original i fotocòpia dels requisits d'accés, si s'escau.

- Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic.

- Rebut de pagament del preu (abonament al c/c de Catalunya Caixa 2013 0033 72 0200377735, tot indicant clarament Cognoms_Nom de l’aspirant_reconeixement) o fer el pagament a secretaria

- Informe d'assessorament o equivalent

_________________________________________________

PERÍODE D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS PER AL SERVEI DE RECONEIXEMENT

Es podran presentar les sol·licituds a la secretaria del centre entre el 23 de maig i el 7 de juny, ambdós inclosos.

El 7 de juny es publicarà la llista ordenada d'admissions

En cas que el nombre de sol·licituds superi l'oferta del centre, els criteris d'admissió que s'aplicaran són, per ordre:

a) Haver fet la fase d'orientació i assessorament o la fase d'orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional el sistema educatiu, o bé el servei d'assessorament; en cas d'empat es prioritzarà la major edat.

b) El major temps d'experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Oferta de places:

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència 14
CFGS Educació Infantil 2


_________________________________________________

Informació sobre servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

S'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 Els preus en centres públics del Departament d'Ensenyament són: 

  • Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
  • Per unitat formativa dels títols LOE: 18

S'apliquen les mateixes bonificacions i exempcions del preu que per al servei d'assessorament

__________________________________________________

SESSIÓ INFORMATIVA

La sessió informativa sobre el Servei d'assessorament en FP es realitzarà el proper divendres, 26 d'abril, a l'Institut Francesc Ribalta.

Hora: 15:00

Lloc: Aula 3 (al costat de consergeria)

____________________________________________________________________

NOVA LLISTA D'ADMESOS/ES (18/03/13)

DNI/NIE           Família                                                                   
46749061C Serveis socioculturals i a la comunitat

Les pesones admeses en l'últim període heu de presentar la següent documentació a la secretaria del centre (entre el 19 i el 22 de març) 

- Sol·licitud d’inscripció al procés d’assessorament si heu fet la sol·licitud telemàtica

- Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent (original i fotocòpia)

- Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas

 - Resguard de pagament del preu (Abonament al c/c de Catalunya Caixa 2013 0033 72 0200377735, tot indicant clarament Cognoms i    Nom de l’aspirant) o fer el pagament a secretaria.

___________________________________________________________________

NOU PERÍODE D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS: Podeu presentar la sol·licitud a la secretaria del centre entre els dies 11 i 18 de març de 2013. Es publicarà la llista d’admesos/es el 18 de març i les persones admeses haureu de presentar la documentació al centre entre el 19 i el 22 de març.

Si el nombre de places supera l’oferta, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

___________________________________________________________________

LLISTA D'ADMESOS/ES (08/03/13)

DNI/NIE Família
78147000S Serveis socioculturals i a la comunitat
X6070363L Serveis socioculturals i a la comunitat
78148504R Serveis socioculturals i a la comunitat
39321362X Serveis socioculturals i a la comunitat
X08449175X Serveis socioculturals i a la comunitat
39333947Z Serveis socioculturals i a la comunitat
78149101T Serveis socioculturals i a la comunitat
78148998N Serveis socioculturals i a la comunitat
46542557X Serveis socioculturals i a la comunitat
39420682Q Serveis socioculturals i a la comunitat
39350933A Serveis socioculturals i a la comunitat
78149985X Serveis socioculturals i a la comunitat
Y0898091R Serveis socioculturals i a la comunitat

Les persones admeses heu de presentar, entre els dies 11 i 14 de març, la següent documentació a la secretaria del centre:

- Sol·licitud d’inscripció al procés d’assessorament si heu fet la sol·licitud telemàtica

- Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent (original i fotocòpia)

- Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas

- Resguard de pagament del preu (Abonament al c/c de Catalunya Caixa 2013 0033 72 0200377735, tot indicant clarament Cognoms i    Nom de l’aspirant) o fer el pagament a secretaria.

___________________________________________________________________

INFORMACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament.

Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Nombre de places:

Família de Serveis socioculturals i a la comunitat: 16 places

Les sol·licituds es poden realitzar del 19 al 27 de febrer.

1. Cal que l’usuari/usuària disposi d’un correu electrònic per registrar-se

2. Rebrà un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.

3. Haurà d’accedir a l’aplicació per fer la sol·licitud.

4. Caldrà escollir el centre i la família professional i emplenar les dades

personals.

El període d’admissió de sol·licituds per rebre assessorament serà del 19 al 27 de febrer de 2013, ambdós inclosos.

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant

Publicació de les llistes d’admesos: 8 de març de 2013

Presentació de la documentació: Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la Secretaria del centre fins el dia 14 de març. Els documents que cal presentar són:

 

-          Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida

-          Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació

-          Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas

-          Resguard del pagament del preu establert

 

Preu: Aquest servei té un preu públic de 60€ als centres públics del Departament d’ensenyament.

Pagament del servei:

MODALITATS DE PAGAMENT:

- En efectiu a la secretaria del centre.

- Abonament al c/c de Catalunya Caixa 2013 0033 72 0200377735, tot indicant clarament Cognoms i Nom de l’aspirant. Lliurar còpia del resguard d’ingrés a secretaria.

 Bonificacions i exempcions del preu públic. S’aplicaran amb la justificació documental

Bonificació:

-    Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membre de famílies monoparentals, tenen un bonificació del 50% dels imports dels preu públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

 Exempció

-          Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial

-          Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%

-          Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

-          Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills

 

Calendari del servei d’assessorament: A partir del 8 d’abril es realitzaran les sessions individualitzades d’assessorament. Rebreu una trucada, un correu o es publicarà la convocatòria a la web de l’institut.

En cas que no pugueu assistir a la sessió, cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei

 

Més endavant s’informarà del Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Darrera actualització de dimecres, 21 d'abril de 2021 10:46  

INFORMACIONS

Aquest centre participa en les accions finançades pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional
i per la Unió Europea Next Generation EU.
logo next
info4
Bàner
Bàner

Cerca una informació