Institut Francesc Ribalta

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Historial de notícies de l'Institut SOL·LICITUDS AL SERVEI D'ASSESSORAMENT I OFERTA 2021/2022

SOL·LICITUDS AL SERVEI D'ASSESSORAMENT I OFERTA 2021/2022

Correu electrònic Imprimeix PDF

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

CALENDARI 2021/2022 

Assessorament

 Sol·licitud del servei d'assessorament                    

 Del 19 de gener al 9   de febrer del 2022  Secretaria   del centre
 Publicació llista provisional admesos i places de reserva   10 de febrer  web   
 Reclamacions a la llista provisional de persones admeses  del l'11 al 18 de   febrer  Secretaria   del centre
 Publicació llista admesos i places de reserva  18 de febrer  web

 Presentació documentació i pagament preu públic

 del 21 de febrer l'1   de març. Els dies 25 i   28 el centre romandrà   tancat.    
 Secretaria   del centre

OFERTA 2021/2022

Assessorament i Reconeixement

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. En finalitzar es lliura un informe personalitzat d’assessorament. Aquest és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. PLACES: 2 de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

El servei de reconeixement s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector. És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí. PLACES: 2 del CFGM Atenció a les persones en situació de dependència.

 

Preu públic del Servei d'Assessorament: 60 €

Preu públic del Servei de Reconeixement: 18 €/unitat formativa LOE o 40€/crèdit LOGSE

Bonificacions i exempcions del preu públic. S’aplicaran amb la justificació documental

Bonificació:

-    Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membre de famílies monoparentals, tenen un bonificació del 50% dels imports dels preu públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

 Exempció

-         Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial

 -        Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%

 -        Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

 -        Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills

Darrera actualització de dimarts, 18 de gener de 2022 23:51  

INFORMACIONS

Aquest centre participa en les accions finançades pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional
i per la Unió Europea Next Generation EU.
logo next
info4
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació