Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Section Blog Informació Convocatòria ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Convocatòria ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Correu electrònic Imprimeix PDF

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2021-2022:

Requisits generals

Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista:

 1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista, sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat documentació).Tenir complerts 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2020.

 2. Excepcionalment, es podran concedir ajudes a alumnes menors de dos anys sempre que els equips corresponents certifiquin la necessitat d'escolarització primerenca per raó de les característiques de la discapacitat.

 3. Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials, que hagin estat creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

 4. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, cicles formatius de grau bàsic, programes de formació per a la transició a la vida adulta.

 5. A més per obtenir el subsidi es requereix ser membre de família nombrosa de qualsevol categoria, d'acord amb la normativa vigent a 31 de desembre del 2020.

 

Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

 1. Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat documentació).

 2. Tenir complerts 6 anys d'edat a 31 desembre 2021.

 3. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior o ensenyaments artístics professionals.

 

Requisits econòmics

Les ajudes podran ser sol·licitades pels alumnes dels quals la renda i patrimoni familiars el 2020 no hagin superat, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 471/2021, de 29 de juny (BOE núm. 155, de 30.6.2021) pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022, els llindars següents:

 • Famílies de dos membres: 19.444 €

 • Famílies de tres membres: 25.534 €

 • Famílies de quatre membres: 30.287 €

 • Famílies de cinc membres: 34.370 €

 • Famílies de sis membres: 38.313 €

 • Famílies de set membres: 42.041 €

 • Famílies de vuit membres: 45.744 €

 • A partir del vuitè membre s'afegiran 3.672 € per cada nou membre computable de la família.

Per als llindars indicatius de patrimoni familiar vegeu l'article 4.1 del capítol 2 de la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a l'administració educativa a obtenir les dades necessàries per determinar la renda a través d'altres administracions públiques.

 

 Termini per presentar la sol·licitud: del 3 d’agost al 30 de setembre de 2021.

Més informació

Darrera actualització de dijous, 2 de setembre de 2021 12:08  

INFORMACIONS

Aquest centre participa en les accions finançades pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional
i per la Unió Europea Next Generation EU.
logo next
info4
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació