Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Section Blog Informació Convocatòria beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2021-2022

Convocatòria beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2021-2022

Correu electrònic Imprimeix PDF

A qui va dirigit:

A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

 • Primers i segons cursos de batxillerat
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
 • Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Formació professional bàsica

1. Requisits generals

 • Requisits establerts en l'article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. Els requisits de l'apartat d) s'han de complir el 31 de desembre de 2020.
 • Als efectes del que disposa aquest apartat tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

2.  Requisits acadèmics

Els sol·licitants han d'estar matriculats en curs 2021-2022 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades:

 • Ensenyaments de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius:
  • Els sol·licitants de 1r curs han d'acreditar haver obtingut 5 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d'accés.
  • Els sol·licitants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d'acreditar que en el curs anterior van superar almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s'han matriculat.
 • Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i de dansa i grau mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius:Ensenyaments d'idiomes
  • Els estudiants de 1r curs de batxillerat han d'acreditar que han obtingut una nota mitjana de 5 punts al 4t curs d'ESO o prova o curs que hi dóna accés.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures han d'acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d'una.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d'acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s'han matriculat.
 • Cicles formatius de grau bàsic i cursos de preparació de les proves d'accés a la formació professional
 • Ensenyaments artístics superiors i estudis religiosos superiors organitzats per crèdits
 • Ensenyaments artístics superiors i estudis religiosos superiors organitzats per assignatures: 
  • Els estudiants de 1r curs han d'acreditar que han obtingut 5 punts en la prova o curs d'accés.
  • Els estudiants d'altres cursos han d'haver superat totes les matèries del curs anterior.

No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

3. Requisits econòmics

Segons els ingressos de la unitat familiar durant l'exercici fiscal de l'any 2020, s'estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca s'estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar:

                                           Llindar 1           Llindar 2          Llindar 3
Famílies d'1 membre:          8.422,00 €       13.236,00 €     14.112,00 €
Famílies de 2 membres:    12.632,00 €       22.594,00 €     24.089,00 €
Famílies de 3 membres:    16.843,00 €       30.668,00 €     32.697,00 €
Famílies de 4 membres:    21.054,00 €       36.421,00 €     38.831,00 €
Famílies de 5 membres:    24.423,00 €       40.708,00 €     43.402,00 €
Famílies de 6 membres:    27.791,00 €       43.945,00 €     46.853,00 €
Famílies de 7 membres:    31.160,00 €       47.146,00 €     50.267,00 €
Famílies de 8 membres:    34.529,00 €       50.333,00 €     53.665,00 €

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos inferiors al llindar 1 tenen dret a:
- Quantia fixa associada a la renda (1.700 €)
- Quantia fixa associada a la residència (1.600 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
- Quantia fixa lligada a l'excel·lència (50 €-125 €)
- Quantia variable.

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 1 però inferiors al llindar 2 tenen dret a:
- Beca bàsica (300 €)
- Quantia fixa associada a la residència (1.600 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
- Quantia fixa lligada a l'excel·lència (50 €-125 €).
- Quantia variable.

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 2 però inferiors al llindar 3 només tenen dret a la beca bàsica (300 €).

Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir beca si se superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la possessió de patrimoni.

També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l'exercici anterior, superior als 155.500,00 €.

Termini per presentar la sol·licitud: del 3 d'agost a l'1 d'octubre de 2021.

Més informació: Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Darrera actualització de dijous, 2 de setembre de 2021 12:08  

INFORMACIONS

Aquest centre participa en les accions finançades pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional
i per la Unió Europea Next Generation EU.
logo next
info4
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació