Curs pels alumnes que fan l'extraescolar de Lego

Preparació per la prova de competències informàtiques ACTIC