PFI-PIP Auxiliar de Vivers i Jardins
Mòduls de Formació General
Mòdul 4. Incorporació al Món Professional

PFI-PIP Auxiliar de Vivers i Jardins
Mòduls de Formació General
Mòdul 3. Estratègies i Eines Matemàtiques

PFI-PIP Auxiliar de Vivers i Jardins
Mòduls de Formació General
Mòdul 2. Entorn Social i Territorial

PFI-PIP Auxiliar de Vivers i Jardins
Mòduls de Formació General
Mòdul 1. Estratègies i Eines de Comunicació

PFI-PIP Auxiliar de Vivers i Jardins
Tutoria

PFI-PIP Auxiliar de Vivers i Jardins
Mòduls de Formació Professional
Formació en Centres de Treball