Aniràs llegint cada capítol del llibre i alhora caldrà que vagis responent per escrit les preguntes. Sortiran ordenadament, segur que les trobaràs!

Ester Pujol Ballabriga

Caldrà que realitzis les activitats clic que se't proposen.

Projecte 1+3