REUNIONS TELEMÀTIQUES DE TUTORIA (conté els enllaços de les presentacions)

dimecres, 30 de setembre de 2020 10:29 Mireia Pujantell
Imprimeix

Reunions telemàtiques 20 21

En diferents dies d’aquesta setmana passada, s’han fet les reunions de la directiva i tutors amb els pares dels alumnes. L’ús dels ordinadors i de les pantalles dels mòbils ha estat la millor manera per a comunicar-nos. Tot i algunes mancances inicials en la connectivitat, la transmissió d’informació ha estat amena i aclaridora. A més d’explicar les condicions especials en què enguany es farà la docència, també s’han tractat temes propis de cada un dels cursos. Per a qui no ha pogut participar d’aquestes reunions, podeu trobar les presentacions de cada curs al final d'aquest text.

Recordem que, a més, els tutors personals faran, primordialment, les reunions presencials amb els pares tant en la primera avaluació com a final de curs i també sempre que es consideri oportú.

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

1r de BATX

2n de BATX

1r CFGM CAI i APD

2n CFGM CAI i APD

1r CFGS EI

Darrera actualització de divendres, 2 d'octubre de 2020 11:53