Tecnologia

diumenge, 12 d'octubre de 2008 01:31 administrador
Imprimeix

Projectes de Tecnologia

1 ESO:

2 ESO:

3 ESO:

 

4 ESO:

Professors del departament:tecno1314

Joaquim Clotet: cap de departament, Tecnologia de 3r d'ESO,  Economia a 4t d'ESO, Electrotècnia de 2n de Batxillerat

Arantxa Gómez: Tecnologia de 1r d'ESO i Informàtica de 4t

Ramon Cases:  Tecnologia de 4t d'ESO i Tecnologia Industrial de 2n de Batxillerat

Pep Porredon: Tecnologia de 2n i 4t d'ESO, Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat

 Sílvia Flores: aula oberta de Tecnologia de 3r d'ESO

 

Què és la tecnologia?

L'aprenentatge d'aquesta matèria cerca l'adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per prendre decisions sobre l’ús d’objectes i processos tecnològics, resoldre problemes relacionats amb ells i, en definitiva, per utilitzar els diferents materials, processos i objectes tecnològics per  fer projectes que millorin la qualitat de vida i per comunicar-se de manera eficaç en la societat del coneixement actual.

Continguts que es treballen a l'ESO

La matèria presenta, d'una banda, els continguts tecnològics que s'han de desenvolupar en els cursos de primer a tercer per a tot l'alumnat en la matèria de tecnologies; i de l'altra, els continguts de dues matèries optatives en el quart curs: tecnologia i informàtica.
Els continguts del primer curs són: Posada apunt del portàtil de l'alumne. La tecnologia i el procés tecnològic. eines i materials de tecnologia; disseny i construcció d'objectes; Les TIC com a eina per a la integració i la  comunicació de la informació. Els continguts del segon curs giren a l'entorn de: electricitat; processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana; l'ordinador com a mitjà  d'informació i comunicació.  Els continguts del tercer curs són: màquines, mecanismes i estructures; els projectes tecnològics; les comunicacions. Pel que fa a la matèria optativa de tecnologia de 4t curs, els seus continguts se centren en: programació i construcció d'automatismes amb Arduino (el centre participa al projecte IMPULSEM LA ROBÒTICA); l'habitatge; electrònica, pneumàtica i hidràulica. En relació amb la Informàtica, els continguts que s'hi treballen són: creacions multimèdia; publicació i difusió de continguts; eines per a la comunicació.

En els nivells de 1r a 3r d'ESO treballem conjuntament amb Ciències diferents projectes interdisciplinars: Cèl·lula-bot, Solsona obre camins, Nutricel, InnoBar.

 

proj6 proj2 proj3
proj1 proj5

proj4

Llibres de text

ESO: no hi ha llibre de text. Els continguts del curs es troben al moodle de l'institut.

1 BAT: Tecnologia Industrial 1, ed McGrawHill, curs al Moodle

2 BAT: Tecnologia Industrial 2, ed McGrawHill, curs al Moodlle.   Electrotècnia, ed McGrawHill.

 

Treballs de recerca de Batxillerat

Enllaç a la proposta de treballs de recerca que fa l'institut.

 

Competències bàsiques

Competències de l'àmbit científicotecnològic

Criteris de correcció de les preguntes obertes.Competència cientificotecnològica

Full de respostes corregit de competència científicotecnològica

Darrera actualització de dimecres, 4 d'octubre de 2017 13:42