Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Estudis CFGS d'Educació Infantil

CFGS d'Educació Infantil

Correu electrònic Imprimeix PDF

web infantil

 PREINSCRIPCIÓ del 29 de maig al 5 de juny de 2019  *  MATRÍCULA del 18 al 23 de juliol de 2019


LOGO FP DUAL

Web FP dual


CARACTERÍSTIQUES DEL CFGS EDUCACIÓ INFANTIL EN MODALITAT DUAL


Durada dels estudis

 • 2.000 hores - 2 cursos acadèmics
 • Hores lectives totals a 1r curs (873h) i a 2n curs (467h) 
 • 383 hores en el centre de treball FCT (pràctiques) S'inicia a primer curs per tal d'entrar en contacte per primera vegada amb el món educatiu com a treballador/a, però la majoria d'hores es porten a terme a segon curs. 
 • Hores curriculars a fer a l'empresa: 937h  (només alumnat realitzant Dual a l'empresa col.laboradora)

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.


Competències professionals del títol

 • Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l'equip educatiu i amb altres professionals.
 • Programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants de zero a sis anys en el marc de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants.
 • Desenvolupar programes d'adquisició i entrenament en hàbits d'autonomia i salut, així com altres d'intervenció en situacions de risc.
 • Promoure i implementar situacions de joc com a eix principal de l'activitat i del desenvolupament bàsic de l’infant.
 • Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius del nen i la nena com a mitjà de creixement personal i social.
 • Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l'entorn a través del contacte amb els objectes; relacions del nen o nena amb els seus iguals i amb les persones adultes
 • Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de zero a sis anys.


Àmbit professional

 • Assistència social: en institucions i/o programes específics de treball.
 • Educació no formal: activitats recreatives, de lleure, lúdiques i desenvolupament de programes específics per a infants fins a 6 anys.
 • Docència en l’etapa d’Educació Infantil. Cicle Llar d’Infants (0-3) com a tutor/a de classe i al cicle de Parvulari (P3) com a auxiliar
 
 
DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS PER CURSOS

 

1r CURS (curs 18/19)

Hores setmanals

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

2h

MP02  Didàctica de l'educació infantil

7h

MP03 Autonomia personal i salut infantil

*3h

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

4h

MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu

*3h

MP07 Desenvolupament sòcioafectiu

3h

MP08 Habilitats socials

2h

MP09 Primers auxilis

2h

MP10 Formació i orientació laboral

1h

Tutoria 1r curs


2n CURS (curs 19/20)

Hores setmanals

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

1h

       MP03 Autonomia personal i salut infantil *1h

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

*2h

MP05 Expressió i comunicació

*5h

       MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu *2h
       MP08 Habilitats socials 1h

MP10 Formació i orientació laboral

*2h

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora

*2h

MP12 Projecte d'atenció a la infantesa

*2h

Tutoria 2n curs


 

* Aquests mòduls acabaran abans de la data de finalització del curs acadèmic.

  

Darrera actualització de dilluns, 18 de març de 2019 23:26  

NOVETATS

batxillerat

RECO

cicles
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació