Institut Francesc Ribalta

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Batxillerat

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

 Preinscripció: del 14 al 24 de maig de 2018

Matrícula: del 4 a l'11 de juliol de 2018

Matrícula extraordinària: del 5 al 7 de setembre de 2018

 

ITINERARI CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

 
1r curs 
 
2n curs 
 
Matèries comunes
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Ciències per al món contemporani
Filosofia i ciutadania
Educació física
Tutoria
2
2
3
2
2
2
1 
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història
Història de la Filosofia
Tutoria
 
2
2
3
3
3
 
Matèria comuna d'opció
Matemàtiques
4
Matemàtiques
4
Matèria de modalitat
Física/Ciències de la terra i del medi  ambient
4
Física/Ciències de la terra i del medi  ambient
4
Matèria de modalitat 
Biologia/Tecnologia industrial
4
Biologia/Tecnologia industrial
4
Matèria modalitat ó
matèries específiques a 1r de batxillerat
Química/Dibuix tècnic/específiques
4
Química/Dibuix tècnic/Electrotècnia
Geografia/Literatura Catalana
4

Matèries específiques

(cal agafar-ne dues)

Francès
Psicologia
Sociologia
Estada a l'empresa
2
2
2
2
Batxillerat científic i tecnològic
Cal cursar obligatòriament Matemàtiques
 
 
 

ITINERARI SOCIAL I HUMANÍSTIC

 
1r curs 
 
2n curs
 
Matèries comunes
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Ciències per al món contemporani
Filosofia i ciutadania
Educació física
Tutoria
2
2
3
2
2
2
1
 
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història
Història de la Filosofia
Tutoria
 

2
2
3
3
3
1


Matèria comuna d'opció
Llatí/Economia i organització d'empresa
4
Llatí/Economia i organització d'empresa
4
Matèria de modalitat
Grec/Matemàtiques aplicades CS
4
Grec/Matemàtiques aplicades CS
4
Matèria de modalitat
Literatura castellana/Economia/Biologia
4
Literatura castellana/Geografia
4
Matèria de modalitat ó
matèries específiques a 1r de batxillerat
Hist món contemporani/específiques
4
Història de l'art
4
Matèries específiques
Francès
Psicologia
Sociologia
Estada a l'empresa
2
2
2
2
Batxillerat social
cal cursar obligatòriament Matemàtiques
Batxillerat humanístic
cal cursar obligatòriament Llatí
 
 
 
En el full de matrícula s'ofereix la religió. Si l'alumnat tria aquesta matèria, ha de fer dues hores d'optativa.

Cal cursar 6 matèries de la modalitat entre primer i segon de batxillerat (inclosa la comuna d'opció).

Es poden fer 2 matèries de diferent modalitat si el plantejament horari ho permet. Si es vol optar per alguna matèria de modalitat del batxillerat artístic o bé l'horari no permet fer-ne d'una altra modalitat, es poden cursar matèries a l'IOC (Institut Obert de Catalunya). En aquest cas, cal comunicar-ho quan es fa la matrícula i és l'institut qui fa el contacte a l'IOC i nomena professorat que fa tasques de coordinació.

Darrera actualització de divendres, 20 de juliol de 2018 08:45  

NOVETATS

sj

pasq

cicles
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació