Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Section Blog Informació Convocatòria Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Convocatòria Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Correu electrònic Imprimeix PDF

1. Requisits generals

 • Requisits establerts en l'article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. Els requisits de l'apartat d) s'han de complir el 31 de desembre de 2018.
 • Als efectes del que disposa aquest apartat tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

2.  Requisits acadèmics

Els sol·licitants han d'estar matriculats en curs 2019-2020 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades:

 • Ensenyaments de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius:
  • Els sol·licitants de 1r curs han d'acreditar haver obtingut 5,50 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d'accés.
  • Els sol·licitants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d'acreditar que en el curs anterior van superar almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s'han matriculat.
 • Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i de dansa i grau mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius: Ensenyaments d'idiomes
  • Els estudiants de 1r curs de batxillerat han d'acreditar que han obtingut una nota mitjana de 5,50 punts al 4t curs d'ESO o prova o curs que hi dóna accés.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures han d'acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d'una.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d'acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s'han matriculat.
 • Formació professional bàsica i cursos de preparació de les proves d'accés a la formació professional
 • Ensenyaments artístics superiors i estudis religiosos superiors organitzats per crèdits
 • Ensenyaments artístics superiors i estudis religiosos superiors organitzats per assignatures: 
  • Els estudiants de 1r curs han d'acreditar que han obtingut 6,50 punts en la prova o curs d'accés.
  • Els estudiants d'altres cursos han d'haver superat totes les matèries del curs anterior; també podran obtenir beca els que hagin superat el 90 per cent de les assignatures matriculades en el curs anterior i hagin obtingut una nota mitjana de 6,50 punts en les assignatures superades.

No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

La sol·licitud s'ha de presentar de l'1 d'agost a l'1 d'octubre de 2019.

Més informació

Darrera actualització de dimarts, 10 de setembre de 2019 00:56  

NOVETATS

Pla lector  NOU!

plalector2

foto1

Inici de curs 2019-2020

Dijous 12 inici de classes a ESO, Batx i Cicles
tot es cami3
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació