Institut Francesc Ribalta

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Tecnologia

Correu electrònic Imprimeix PDF

Criteris de correcció de les preguntes obertes.Competència cientificotecnològica

Full de respostes corregit de competència científicotecnològica

Professors del departament:tecno1314

Joaquim Clotet: cap de departament, Tecnologia de 3r d'ESO,  Informàtica i Economia a 4t d'ESO, Electrotècnia de 2n de Batxillerat

Arantxa Gómez: Tecnologia de 2n d'ESO i Informàtica de 4t

Ramon Cases:  Tecnologia de 4t d'ESO i Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat

Pep Porredon: Tecnologia de 1r i 4t d'ESO, Tecnologia Industrial de 2n de Batxillerat

 

Altres professors/es que imparteixen matèries de Tecnologia:

Sílvia Flores: aula oberta de Tecnologia de 3r d'ESO

 

Què és la tecnologia?

L'aprenentatge d'aquesta matèria cerca l'adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per prendre decisions sobre l’ús d’objectes i processos tecnològics, resoldre problemes relacionats amb ells i, en definitiva, per utilitzar els diferents materials, processos i objectes tecnològics per  fer projectes que millorin la qualitat de vida i per comunicar-se de manera eficaç en la societat del coneixement actual.

Continguts que es treballen a l'ESO

La matèria presenta, d'una banda, els continguts tecnològics que s'han de desenvolupar en els cursos de primer a tercer per a tot l'alumnat en la matèria de tecnologies; i de l'altra, els continguts de dues matèries optatives en el quart curs: tecnologia i informàtica.
Els continguts del primer curs són: Posada apunt del portàtil de l'alumne. La tecnologia i el procés tecnològic. eines i materials de tecnologia; disseny i construcció d'objectes; Les TIC com a eina per a la integració i la  comunicació de la informació. Els continguts del segon curs giren a l'entorn de: electricitat; processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana; el tèxtil; l'ordinador com a mitjà  d'informació i comunicació. El curs 2015-16 va, iniciar el treball per projectes conjunts amb l'àrea de Ciències, que s'aplicarà en algunes parts del curs. Els continguts del tercer curs són: màquines, mecanismes i estructures; els projectes tecnològics; les comunicacions. Pel que fa a la matèria optativa de tecnologia de 4t curs, els seus continguts se centren en: programació i construcció d'automatismes amb Arduino (el centre ha entrat al projecte IMPULSEM LA ROBÒTICA); l'habitatge; electrònica, pneumàtica i hidràulica. En relació amb la Informàtica, els continguts que s'hi treballen són: creacions multimèdia; publicació i difusió de continguts; eines per a la comunicació.

 

proj6 proj2 proj3
proj1 proj5

proj4

Llibres de text

1 ESO: no hi ha llibre de text, curs al Moodle

2 ESO: no hi ha llibre de text, curs al Moodle

3 ESO: no hi ha llibre de text, curs al Moodle

4 ESO: no hi ha llibre de text, curs al Moodle

1 BAT: Tecnologia Industrial 1, ed McGrawHill, curs al Moodle

2 BAT: Tecnologia Industrial 2, ed McGrawHill, curs al Moodlle.   Electrotècnia, ed McGrawHill.

 

Projectes de Tecnologia

 4 ESO: impùlsem la robòtica (programació amb Processing i Arduino)

 

Treballs de recerca de Batxillerat

Enllaç a la proposta de treballs de recerca que fa l'institut.

Darrera actualització de dijous, 9 de febrer de 2017 07:15  

NOVETATS

extraescolars

Reunions de mares i pares

2n, 3r i 4t ESO dimarts 26 de setembre a les 19.30

Reunions de mares i pares

Batxillerat, 28 de setembre a les 19.30
1r d'ESO, 3 d'octubre a les 19.30
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació