Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font

L'INSTITUT FRANCESC RIBALTA APOSTA PER LA INNOVACIÓ

Correu electrònic Imprimeix PDF

L'Institut Francesc Ribalta és un dels 483 centres educatius d'arreu de Catalunya que han estat seleccionats per al programa Escola Nova 21, que impulsa un procés d'innovació en l'educació. Diversos professors de l'institut ja van assistir, el passat 30 de juny, a un conjunt de tallers i xerrades que es van fer a la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de donar a conèixer aquest programa, que té com a objectiu millorar la qualitat de l'educació, superant el model d'ensenyament transmissor i fent possible que els infants i joves puguin gaudir als centres escolars d'experiències d'aprenentatge rellevant i amb sentit, que els permetin esdevenir persones autònomes i amb una vida plena.

noticia insti

Llegiu-ne més...
 

ESCOLA NOVA 21

Correu electrònic Imprimeix PDF

en21Aquesta setmana hem sabut que formarem part dels centres educatius seleccionats per al programa Escola Nova 21, que impulsa un procés d'innovació en educació.

El programa, amb una durada de tres anys, vol catalitzar iniciatives de canvi educatiu que ja es duen a terme per part d'escoles innovadores, amb la finalitat de contribuir amb la recerca sobre aprenentatge i per a generar un ecosistema educatiu avançat.

Llegiu-ne més...
 

COMENÇA EL NOU CURS A L’INSTITUT

Correu electrònic Imprimeix PDF

Aquest dilluns 12 de setembre ha començat el nou curs escolar 2016-2017. A l’Institut Francesc Ribalta 490 alumnes han iniciat les classes d’ESO, batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà i del programa d’iniciació professional. El proper 19 de setembre ho farà l’alumnat del cicle formatiu de grau superior i el del curs d’accés a grau superior.

pati

pati1

 

Llegiu-ne més...
 

Convocatòria beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Correu electrònic Imprimeix PDF

Convocatòria beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

A qui va dirigit:

A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

 • Primer i segon cursos de batxillerat
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis militars superiors
 • Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
 • Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Formació professional bàsica

1. Requisits generals

 • Requisits establerts en l’article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. Els requisits de l’apartat d) s’han de complir el 31 de desembre de 2015.
 • Als efectes del que disposa aquest apartat tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

2.  Requisits acadèmics

Els sol·licitants han d'estar matriculats en curs 2016-2017 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades:

 • Ensenyaments de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius:
  • Els sol·licitants de 1r curs han d'acreditar haver obtingut 5,50 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d'accés.
  • Els sol·licitants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d'acreditar que en el curs anterior van superar almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s'han matriculat.
 • Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i de dansa i grau mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius:
  • Els estudiants de 1r curs de batxillerat han d'acreditar que han obtingut una nota mitjana de 5,50 punts al 4t curs d'ESO o prova o curs que hi dóna accés.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures han d'acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d'una.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d'acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s'han matriculat.
 • Ensenyaments d'idiomes
 • PQPI i cursos de preparació de les proves d'accés a la formació professional
 • Ensenyaments artístics superiors, estudis religiosos superiors i estudis militars superiors organitzats per crèdits
 • Ensenyaments artístics superiors, estudis religiosos superiors i estudis militars superiors organitzats per assignatures: 
  • Els estudiants de 1r curs han d'acreditar que han obtingut 6,50 punts en la prova o curs d'accés.
  • Els estudiants d'altres cursos han d'haver superat totes les matèries del curs anterior; també podran obtenir beca els que hagin superat el 90 per cent de les assignatures matriculades en el curs anterior i hagin obtingut una nota mitjana de 6,50 punts en les assignatures superades.

No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs

Termini per presentar la sol·licitud: del 16 d'agost al 3 d'octubre de 2016

Més informació: Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

 

Convocatòria ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Correu electrònic Imprimeix PDF

Convocatòria ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2016-2017:

Requisits generals

Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta:

 1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat documentació).Tenir complerts 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2015.
 2. Excepcionalment, es podran concedir ajudes a alumnes menors de dos anys sempre que els equips corresponents certifiquin la necessitat d'escolarització primerenca per raó de les característiques de la discapacitat.
 3. Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials, que hagin estat creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.
 4. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, formació professional bàsica, programes de formació per a la transició a la vida adulta.
 5. A més per obtenir el subsidi es requereix ser membre de família nombrosa de qualsevol categoria, d'acord amb la normativa vigent a 31 de desembre del 2015.

 Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

 1. Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat documentació).
 2. Tenir complerts 6 anys d'edat a 31 desembre 2016.
 3. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior o ensenyaments artístics professionals.

 Termini per presentar la sol·licitud: del 8 d'agost al 29 de setembre de 2016

Més informació: Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

 

JOSEP PLANA REP LA DISTINCIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT ALS MILLORS ALUMNES DE LA SELECTIVITAT

Correu electrònic Imprimeix PDF

josep plana diplomaDilluns passat, 18 de juliol, es va celebrar a l’Auditori de Barcelona l’acte de lliurament dels guardons de distinció als estudiants que van obtenir un excel·lent en les Proves d’Accés a la Universitat, en haver assolit una nota de 9 o superior en la fase general de la selectivitat. Aquest acte va ser presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i va comptar també amb l’assistència del secretari general del Departament d’Ensenyament, Xavier Gibert; el secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro; la directora general d’ESO i batxillerat, Montserrat Llobet; la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou i el director general de Recerca, Francesc Subirana.

Llegiu-ne més...
 


Pàgina 1 de 92

CONTACTAR

iesfrancescribalta@xtec.cat
Telf: 973481079

NOVETATS

2 ESO.Sortida 21/10/16

Sin título

1r ESO, 25 d'octubre

blau

3ESO-Sortida 27/10/16

Sin título
No images

Formulari d'entrada

Cerca una informació

Usuaris connectats

Tenim 11 visitants en línia